Toto je charta presného meraie- spísali sme fakty, ktoré nie sú vôbec známe, ale výrazne ovplyvňujú presnosť merania tlaku: 

Charta presného merania tlaku krvi

 

Z pohľadu presnosti neinvazívneho merania tlaku krvi je veľmi dôležitá veľkosť, tesnosť, pružnosť a upnutie manžety tlakomera.

V prípade nesprávneho rozmeru manžety dochádza k nepresným výsledkom.

Nafukovacia časť manžety (balón zašitý vo vnútri manžety) by mal podľa správnosti obopnúť aspoň 80%, nie však viac ako 100% obvodu ramena.

V opačnom prípade dochádza k nedostatočnému obopnutiu ramena, alebo k nadbytočnému prekrytiu, čoho následkom je nepresné meranie.

Výbornou pomôckou je znázornený rozsah „RANGE“ dovoleného upnutia pre daný rozmer manžety. Nové a kvalitné manžety majú rozsah už znázornený.

 

Tabuľka rozmerov pre rôzne veľkosti manžiet:

Obvod ramena

Veľkosť manžety

17-22 cm

Small (malá)

22-32 cm

Medium (stredná)

32-42 cm

Large (veľká)

 

Obvod ramena sa meria v strede medzi lakťom a ramenom ruky.

 

 

Zdroj informácií:

-         norma STN EN 1060-1

-         oficiálna stránka Blood Pressure Association