TÜV certifikát: ISO:9001
        
TÜV certifikát: ISO:14001
    
Rozhodnutie o autorizácii na výkon overovania určených meradiel

 

Oprávnenie na opravu a revízie pre tlakové zariadenia

 

Oprávnenie na opravu a revízie elektrozariadení

 

Rozhodnutie o registrácii na opravu a montáž určených zariadení